Fókuszban a korrupció ellenes ISO 37001:2016 szabvány!

Az ISO 37001:2016 (MSZ ISO 37001:2019) szabvány az antikorrupciós irányítási rendszer követelményeit tartalmazza, és bár Európában már Amerikában már több éve alkalmazzák, Magyarországon most került igazán fókuszba.

A korrupció egy széles körben elterjedt jelenség, amely komoly társadalmi, morális, gazdasági és politikai aggályokat vet fel, aláássa a jó kormányzást, gátolja a fejlődést és torzítja a versenyt. A korrupció jelentősen növelheti a vállalkozások költségét, bizonytalanságot hoz az üzleti tranzakciókba, rontja a termékek és szolgáltatások minőségét, illetve károsítja az intézményekbe vetett bizalmat és akadályozza a piacok tisztességes és hatékony működését.

Bár számos nemzetközi egyezmény célja a korrupció elleni küzdelem, és a legtöbb nemzet – így Magyarország – jogrendje is bünteti a korrupciót, be kell látni, hogy a problémát pusztán jogi eszközökkel nem lehet megoldani. A vállalatok, szervezetek felelőssége, hogy a korrupció elleni harchoz proaktív módon hozzájáruljanak.

Az ISO 37001:2016 (MSZ ISO 37001:2019) szabványban rögzített „Antikorrupciós irányítási rendszer” részeként a vezetői elkötelezettség az integritás, az átláthatóság, a compliance (megfelelés) kultúrájának megteremtése iránt lehetővé teszik a fenti célok elérését.

Az ISO 37001:2016 (MSZ ISO 37001:2019) szabványban rögzített követelmények nemzetközi jó gyakorlatokon alapulnak, és egyaránt alkalmazhatóak nagy-, közepes és kisméretű szervezeteknél, akár a közszférában, akár a magánszférában, akár a nonprofit szektorban végzik tevékenységüket.

Az antikorrupciós irányítási rendszer bevezetése támogatja a vállalatokat abban, hogy elkerülje, vagy legalább is csökkentse a korrupció okozta költségeket, kockázatokat és károkat annak érdekében, hogy megerősödjön az üzleti tevékenység iránti bizalom és nőjön a szervezet jó hírneve, értéke.

Az ISO 37001 szabvány követelményei jól integrálhatóak a már meglévő irányítási rendszerekkel (pl. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 45001), de önálló rendszerként is hatékonyan alkalmazhatóak.

Amennyiben az Ön vállalata is szeretné növelni jó hírét, a bizalmat és a partnerei felé igazolni a transzparens működést, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy bővebb információt adhassunk az antikorrupciós irányítási rendszer bevezetésével és tanúsításával kapcsolatban.

magyar.bernadett@eusuccess.hu

Legyen az elsők között, és szerezzen valós piaci előnyt!

Átállás az ISO 45001:2018 szabványra (OHSAS 18001, MSZ 28001 helyett új nemzetközi szabvány)

2018. júniusban végre magyar nyelven is megjelent az ISO 45001:2018 szabvány, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság új, nemzetközileg elfogadott követelményrendszere. Az új ISO 45001 szabvány kiváltja az MSZ 28001 és OHSAS 18001 szabványokat, így a MEBIR is teljes szinkronba kerülhet a többi irányítási rendszerszabvány (pl. ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 stb.) struktúrájával és követelményeivel. Az MSZ ISO 45001:2018 leírja a Munkahelyi Egészségvédelem és Biztonság Irányítási Rendszer követelményeit és útmutatást nyújt a megvalósításhoz.

Az OHSAS 18001 (MSZ 28001) szerint tanúsított szervezeteknek – a szokásos eljárásrend szerint – 3 év áll rendelkezésükre, hogy az új szabvány követelményeit bevezessék.

Az új és megváltozott követelmények megértéséhez, az átálláshoz szükséges feladatok meghatározásához, az új szabvány szerinti auditra való felkészüléshez tanácsadóink hatékony támogatás nyújtanak.

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi_tájékoztató

Megjelent az MSZ ISO/TS 9002:2017!

Segítség az ISO 9001:2015 szabványra történő átálláshoz! 

Áprilisban magyar nyelven is megjelent az ISO 9001:2015 szabvány értelmezését, a minőségirányítási rendszer bevezetését támogató MSZ ISO/TS 9002:2017 Irányelvek az ISO 9001:2015 alkalmazásához című szabvány. A dokumentum példákat, magyarázatokat és választási lehetőségeket tartalmaz, melyek segítenek a minőségirányítási rendszer bevezetésében (vagy meglévő MIR átalakításában), valamint a MIR kapcsolódásában a szervezet teljes irányítási rendszeréhez.

Jövő szeptemberben az összes, ISO 9001:2008 szerinti tanúsítvány érvényét veszti, valamint új tanúsítást már 2017. szeptember után csak az új, ISO 9001:2015 szerint lehet végezni.

Az MSZ ISO/TS 9002:2017 hasznos segítség az átálláshoz! Ha úgy érzi, hogy további támogatásra van szüksége, akkor tanácsadóink készséggel állnak rendelkezésére!

Kötelező energetikai audit/ISO 50001 tanúsítás – közeleg a határidő a nagyvállalatok számára!

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet előírja, hogy „a nagyvállalat tevékenysége, energetikai jellemzőinek megismerése céljából köteles négyévente energetikai auditálást végeztetni. A nagyvállalatnak az energetikai auditálást először 2015. december 5-ig, majd azt követően négy évenként kell lefolytatniuk.” (türelmi idő vége: 2016.12.31.)

A jogszabály szerint „mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított, energiagazdálkodási/ energiairányítási rendszert működtet.”

Az energiaköltségek csökkentése, az energiahatékonyság minden vállalat számára kiemelt jelentőségű, olyan kérdéskör, amely minden vállalatvezetőt foglalkoztat.

A vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelőségen túlmenően az ISO 50001 szerinti EIR (energia irányítási rendszer) biztosítja az energiafelhasználás folyamatos nyomon követését, a folyamatos fejlesztési tevékenységet (ezáltal a költségek csökkenését), a szervezeten belül az energiatudatos- és takarékos szemléletmód kialakítását, és nemzetközileg elfogadott igazolást, tanúsítványt ad arról, hogy az adott vállalat felelősen és tudatosan működik az energetika területén is.

Annak érdekében, hogy a 2016. december 31-i határidőt a nagyvállalatok tartani tudják, mielőbb meg kell kezdeniük az ISO 50001 szerinti EIR kialakítását, vagy az energetikai audit lefolytatásának előkészítését.

Megújul a MEBIR, új szabvány az MSZ 28001/OHSAS 18001 helyett!

Várhatóan 2016. év végén jelenik meg az ISO 45001:2016 szabvány, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság új, nemzetközileg elfogadott követelményrendszere.

Az új ISO 45001 szabvány kiváltja majd a jelenlegi, MSZ 28001 és OHSAS 18001 szabványokat, így a MEBIR is teljes szinkronba kerülhet a többi irányítási rendszer (pl. ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 27001 stb.) struktúrájával és követelményeivel. Ezáltal az integrált rendszerek kialakítása és kezelése még egyszerűbbé válik.

Biztonsági irányítási rendszer – jogszabályi kötelezettség!

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek üzemeltetői részére a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. IV. fejezete az üzem státuszától függően (felső küszöbértékű, alsó küszöbértékű vagy küszöbérték alatti) biztonsági irányítási rendszer (BIR) vagy irányítási rendszer (IR) működtetését írja elő.
A BIR/IR olyan, jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló „minőségirányítási” rendszer, amelynek működtetésével a súlyos balesetekkel szembeni megfelelő biztonság elérhető és fenntartható.
A SAVESO III. irányelv hazai bevezetése kapcsán megjelent új előírások, továbbá a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 2015. évi módosításából adódó egyik jelentős változás: a biztonsági irányítási rendszer (BIR) követelményeinek pontosítása és továbbfejlesztése.
Az EU-SUCCESS Kft. szakértő támogatást nyújt a BIR/IR kialakításához, meglévő BIR jogszabályoknak megfelelő módosításához, egyéb szabványos rendszerekkel (MIR, KIR, MEBIR, EIR stb.) történő integráláshoz. Tanácsadói tevékenységünk magában foglalja a teljes BIR/IR dokumentáció elkészítését (pl. Biztonságirányítási kézikönyv, munkaköri leírások, munkautasítások, szabályzatok, eljárások stb.), belső auditok és BIR vezetőségi átvizsgálás lefolytatását, a jogszabályi követelményeknek való teljes mértékű megfelelőség biztosítása érdekében.

Új szabvány az orvostechnikai eszközök gyártóinak! Megjelent az ISO 13485:2016!

Az újonnan megjelent ISO 13485:2016, „Orvostechnikai eszközök. Minőségirányítási rendszerek. Szabályozási célú követelmények” nemzetközi szabvány segíteni kívánja az iparágban szükséges minőségi szint elérését és megtartását. A szabvány nagyon sokféle termékre alkalmazható. Orvostechnikai eszköz alatt minden olyan terméket értenek, amely a gyógyászatban diagnosztikai, megelőzési vagy kezelési célra alkalmazható. A kör az egyszerű sebkötözőszerektől, a fogászati és kerekes székeken, a szívritmus-szabályozókon, az életfenntartó gépeken és a számítógép által vezérelt eszközökön (pl. CT, MRI) keresztül az in vitro diagnosztikai reagensekig terjed.

A szabvány lefedi a tárolás, a forgalmazás, az esetleges beépítés és szervizelés, valamint a kapcsolódó szolgáltatások szempontjait. Alkalmazhatják külső és belső felek, pl. tanúsító testületek tanúsítási folyamataik támogatásához vagy ellátási lánc szervezetei, amelyek számára szerződés írja elő a megfelelési kötelezettséget.

Fő változások az új szabványban a szélesebb körű alkalmazhatóság a termék teljes életciklusa során, a szabályozó követelményekkel való nagyobb összehangoltság, valamint a termék piacra kerülés utáni felügyeletének hangsúlyos megjelenítése, beleértve a panaszkezelést is. Fontos – különösen a steril orvostechnikai eszközök előállításakor – a megfelelő infrastruktúra biztosítása, továbbá a kockázatok felmérése és kezelése.

Ha bővebb információt szeretne kapni az Orvostechnikai eszközök minőségirányítási rendszerének tanúsításáról, vegye fel velünk a kapcsolatot itt! 

Új fogalom szótár az információbiztonságban!

Az ISO 2016. február 15-én közzétette az ISO/IEC 27000:2016 Informatika. Biztonságtechnika. Információbiztonság-irányítási rendszerek. Áttekintés és szakszótár című nemzetközi szabványt, mely a korábbi, 2014-es kiadás korszerűsítése.

Ez a szabvány tartalmazza az ISO/IEC 27000-es szabványsorozat eddig megjelent szabványaiban szereplő szakkifejezéseket és meghatározásaikat, továbbá áttekintést ad az információbiztonság-irányítási rendszerek fontosságáról és előnyeiről, azok sikeres megvalósításáról, fenntartásáról és fejlesztéséről, valamint részletezi a szabványsorozat szabványainak egymásra épülését és kapcsolatait.

Ha bővebb információt szeretne kapni az Információbiztonsági irányítási rendszerekről, vegye fel velünk a kapcsolatot itt!

Szabványismereti képzés – új ISO 9001 és ISO 14001

Az új ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabvány változásokat hozott mind a struktúrában, mind pedig a megközelítésben és a követelményekben.

Szabványismereti képzésünk segít megismerni az új szabványban szereplő fogalmakat, követelményeket és gyakorlati ismereteket nyújt azok kielégítésére. A szabványismereti képzéseket ajánljuk minőségügyi szakembereknek, minőségirányítási vezetőknek, környezetirányítási vezetőknek és minden olyan szervezet munkatársának, aki minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszert működtet, vagy tervezi ezek bevezetését és tanúsítását.

Ha szeretne megfelelni az új ISO 9001 követelményeknek, és ehhez használható, gyakorlati ismereteket szerezni, vegye fel velünk a kapcsolatot itt!