ESG és fenntarthatósági tanácsadás

Az ESG egyre fontosabbá válik az üzleti világban, mivel befolyásolja a vállalatok hosszú távú teljesítményét, üzleti kockázatait és az ügyfelekkel való kapcsolatokat.

ESG és fenntarthatósági tanácsadásunk célja, hogy ügyfeleinknek segítsünk az ESG (Environmental, Social, Governance) szempontok teljes körű megértésében és azok integrálásában a vállalati stratégiájukba.

Az ESG és fenntarthatósági tanácsadásunk kiterjed az ESG-kockázatok elemzésére és kezelésére, a fenntartható üzleti gyakorlatok kidolgozására és bevezetésére, valamint az ESG-beszámolási követelmények teljesítésére. Segítünk az ügyfeleknek fenntarthatósági stratégiájuk kialakításában és végrehajtásában, az érdekelt felekkel való kommunikációban, a teljes jogi megfelelés biztosításában azért, hogy fenntartható módon növeljék értéküket és versenyképességüket a piacokon.

Tanácsadóink tapasztaltak az ESG területén és naprakészek a legújabb trendekben és szabályozásokban. Képzettek és felkészültek arra, hogy ügyfeleinknek testreszabott megoldásokat kínáljanak az ESG kihívásokra és lehetőségekre reagálva.

Amit kínálunk

 • Tájékoztatás a menedzsment tagjainak az ESG törvény és a CSRD előírásairól, a fenntarthatósággal kapcsolatos alapfogalmakról, összefüggésekről

 • A jelenlegi működés átvilágítása az ESG törvény, a CSRD és az ESRS szabvány követelményei alapján. Az átvilágítás eredményeképpen egy felkészülési/cselekvési ütemtervet készítünk

 • Kettős lényegességi elemzés (double materiality) elvégzésének támogatása

 • Stakeholderek (érintetti csoportok) meghatározása, a bevonás és párbeszéd módszertanának kialakítása

 • Adatgyűjtés és adatelemzés módszertan és keretrendszer kidolgozása (vállalat saját működésében és a teljes értéklánc mentén, beszállítók átvilágítása)

 • Társadalmi felelősségvállalási stratégia készítése

 • Panaszkezelési rendszer kialakítása

 • ESG beszámoló összeállítása

 • Fenntarthatósági jelentés összeállítása

 • Teljeskörű projektmenedzsment (a jelentéskészítés egy komplex, sok szereplős folyamat, így elengedhetetlen egy olyan koordinátor kijelölése, aki a teljes folyamatot átlátja, szakmailag kompetens és gondoskodik a különböző szakterületek összehangolásáról, a projekthatáridők betartásáról)

 • Tudatosítás, ismeretterjesztés, workshopok és tájékoztatók tartása a folyamatban résztvevő szereplők részére (belső és külső érintettek)