Kockázatmenedzsment

Az elmúlt években megfigyelhető az a tendencia, miszerint az egyes vállalatok/szervezetek nagy erőfeszítéseket tesznek a különböző típusú külső és belső kockázatok azonosítására, mértékük szinten tartására. A kockázatmenedzsment a vállalati működés biztonságának és fenntarthatóságának kiemelt eszközévé vált.

A kockázatmenedzsmentre irányuló tanácsadói projektek során szakembereink az ügyféllel közösen tekintik át a kulcsfontosságú üzleti folyamatokat.
Az elemzés során meghatározásra kerülnek azok a kulcs területek, amelyek kockázatkezelésére a legnagyobb hangsúlyt kell helyezni, illetve azok a tevékenységek, amelyek a társaság stabil működését veszélyeztető kockázatokat hordozzák magukban.

Tanácsadóink a projekt során

 • létrehozzák az úgynevezett „kockázatregisztert”, mely tartalmazza az egyes kockázatok, mint okozatok leírását;
 • elemzik a kockázatok okait, a kialakulásukhoz vezető tényezőket;
 • elvégzik a kockázatok értékelését;
 • átvizsgálják a szervezet jelenlegi, meglévő kockázatkezelési szabályozásait, ill. gyakorlatát;
 • átvizsgálják a jelenlegi ellenőrzési mechanizmusok gyakorlati érvényesülését, hatékonyságát;
 • a közepes és kritikus kategóriájú kockázatoknál javaslatot tesznek a szükséges intézkedésekre.

Az egyes szempontok vizsgálata a tanácsadók által, az adott szervezethez és kockázatokhoz igazodó stratégia szerint kialakított módszerek segítségével történik, amelyek lehetnek:

 • a szervezet által alkalmazott szabályozások áttekintése, dokumentumelemzés,
 • vezetői és dolgozói interjúk,
 • a munkakörnyezet megfigyelése,
 • a kockázatkezeléssel összefüggésben készült feljegyzések vizsgálata

A kockázatmenedzsment tanácsadás keretében a különböző jogszabályokban és szabványokban előírt

 • kockázatértékelések elvégzését is vállaljuk, például:
 • munkahelyi kockázatértékelés a munkavédelmi törvény előírásainak megfelelően,
 • információbiztonsági kockázatértékelés (ISO 27001 szerint)