Energiamenedzsment, hatékonyság

Egy vállalat működését, eredményességét nagymértékben befolyásolja az energiafelhasználás.
Az energia olyan erőforrás, mely a vállalatok termelő, szolgáltató tevékenységéhez nélkülözhetetlen, és ebben az értelemben kulcstényező a gazdálkodás és az üzleti eredmények tekintetében.
Az energiahatékonyság fejlesztése csökkenti a költségeket, növeli a versenyképességet, hozzájárul fenntarthatósághoz és a vevői/társadalmi jóléthez.

Az energiahatékonyság növelésének legújabb eszköze a vállalatok számára az energiamenedzsment, az „Energia irányítási rendszer” (EIR) bevezetése és működtetése, illetve ezen irányítási rendszer független harmadik fél általi tanúsítása.
Emellett a hatékonyság növelése – és az energiaköltségek csökkentése – már rövidtávon is elérhető a szervezet energetikai szempontú átvilágításával, energia audittal, vagy éppen előnyös energia beszerzési szerződések megkötésével.

Az energiamenedzsmenthez kapcsolódó tanácsadói és szakértői szolgáltatásaink:

  • Energiaauditok elvégzése (ISO 50001 alapállapot felmérése)
  • Energia beszerzési tevékenység (számlaaudit, szerződések átvizsgálása, versenyeztetés stb.)
  • Energiairányítási/energiamenedzsment rendszerek (EIR) bevezetése és tanúsíttatása (ISO 50001)
  • Energiairányítási rendszerhez kapcsolódó képzések (ISO 50001 szabványismereti képzések,
    ISO 50001 belső auditor képzések; Energiairányítási rendszer vezető képzés)

Bővebb információ: www.msz16001.hu