Tudásmenedzsment

„A tudás hatalom.” /Francis Bacon/

A „tudásmenedzsment” fogalma egyre gyakrabban jelenik meg a szervezetfejlesztéssel, a komplex szervezeti hatékonyság növelésével foglalkozó szakirodalomban, valamint a professzionális vállalatok gyakorlatában egyaránt.
Ha a sikeres vállalatok sikerkritériumait vizsgáljuk, szinte kivétel nélkül találkozunk a szervezeten belül elérhető TUDÁS menedzselésével kapcsolatos intézkedésekkel.

Ezen tevékenységek az alábbiakra terjed(het)nek ki:

  • A tudás azonosítása, rögzítése.
  • A tudás kategorizálása, strukturálása.
  • A tudás elérhetővé tétele, megosztása.
  • A tudás jobb kihasználása.
  • A tudás alkalmazásának ösztönzése.

A tudásmenedzsment tanácsadási tevékenységünk – az adott szervezet érettségének és igényeinek megfelelően az alábbi területekre irányul:

  • Tudásmenedzsment stratégia kidolgozása
  • A szervezeti tudás „feltérképezése” (kompetenciák felmérése, stratégiailag elvárt és valós kompetenciák közötti gap-ek meghatározása stb.)
  • A tudás megosztását, a tudáshoz való hozzáférést segítő eszközök kialakítása (tudástérkép, portál, szakmai közösség stb.)
  • A tudásmenedzsmentet támogató informatikai eszközök és rendszerek fejlesztése és bevezetése